Online Journal of Communication and Media Technologies

Aesthetic Pattern Forming of Ideological Messages in Turkish Cinema: Critical Analysis of "the Ottoman Republic" Movie
AMA 10th edition
In-text citation: (1), (2), (3), etc.
Reference: Akter T, Dalkilic I. Aesthetic Pattern Forming of Ideological Messages in Turkish Cinema: Critical Analysis of "the Ottoman Republic" Movie. Online Journal of Communication and Media Technologies. 2018;8(3), 165-180. https://doi.org/10.12973/ojcmt/2620
APA 6th edition
In-text citation: (Akter & Dalkilic, 2018)
Reference: Akter, T., & Dalkilic, I. (2018). Aesthetic Pattern Forming of Ideological Messages in Turkish Cinema: Critical Analysis of "the Ottoman Republic" Movie. Online Journal of Communication and Media Technologies, 8(3), 165-180. https://doi.org/10.12973/ojcmt/2620
Chicago
In-text citation: (Akter and Dalkilic, 2018)
Reference: Akter, Tutku, and Ibrahim Dalkilic. "Aesthetic Pattern Forming of Ideological Messages in Turkish Cinema: Critical Analysis of "the Ottoman Republic" Movie". Online Journal of Communication and Media Technologies 2018 8 no. 3 (2018): 165-180. https://doi.org/10.12973/ojcmt/2620
Harvard
In-text citation: (Akter and Dalkilic, 2018)
Reference: Akter, T., and Dalkilic, I. (2018). Aesthetic Pattern Forming of Ideological Messages in Turkish Cinema: Critical Analysis of "the Ottoman Republic" Movie. Online Journal of Communication and Media Technologies, 8(3), pp. 165-180. https://doi.org/10.12973/ojcmt/2620
MLA
In-text citation: (Akter and Dalkilic, 2018)
Reference: Akter, Tutku et al. "Aesthetic Pattern Forming of Ideological Messages in Turkish Cinema: Critical Analysis of "the Ottoman Republic" Movie". Online Journal of Communication and Media Technologies, vol. 8, no. 3, 2018, pp. 165-180. https://doi.org/10.12973/ojcmt/2620
Vancouver
In-text citation: (1), (2), (3), etc.
Reference: Akter T, Dalkilic I. Aesthetic Pattern Forming of Ideological Messages in Turkish Cinema: Critical Analysis of "the Ottoman Republic" Movie. Online Journal of Communication and Media Technologies. 2018;8(3):165-80. https://doi.org/10.12973/ojcmt/2620

Abstract

Cinema is in close touch with ideology as such in correlating with many conditions in society. As is known, the relation between ideology and cinema has become subject of several studies. In this context, it is possible to assume that Holywood cinema is not only the attention-grabbing cinema.  In the scope of this study, “The Ottoman Republic” movie will be discussed with intent to enlighten the relation between ‘’the representation’’ and ‘’the ideology’’ of Osmanlı theme which is one of the frequently referenced subjects in Turkish cinema.  A place will be given to the ideological solution through the aesthetic factors that used in the movie.
 

References

 • Çoban, B. (2006). Louis Althusser. B. Çoban İçinde, Kadife Karanlık 2 (S. 89-116). İstanbul: Su Yayınları.
 • Özön, N. (1985). Sinema: Uygulayımı – Sanatı – Tarihi. İstanbul: Hil Yayın.
 • Adorno, T. W. (1998). Minima Moralia. (A. Doğukan, & O. Koçak, Çev.) İStanbul: Metis Yayınları.
 • Althusser, L. (2000). İDeoloji Ve Devletin İdeolojik Aygıtları. (Y. Alp, & M. ÖZışIk, Çev.) İstanbul: İletişİm Yayınları.
 • Aysal, N. (2011). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Giyim Ve Kuşamda Çağdaşlaşma Hareketleri. ÇTtad, 3-32.
 • Bektaş, A. (2000). Kamuoyu, İletişim Ve Demokrasi. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Brecht, B. (1987). Sanat Üzerine Yazılar. (K. Şipal, Çev.) İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Casetti, F. (1997). Theories Of Cinema: 1945-1995. Texas: Austin Press.
 • Clarke, J. (2012). Sinema Akımları: Sinema Dünyasını Değiştiren Filmler. (Ç. E. Babaoğlu, Çev.) İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Diken, B., & Carsten, L. B. (2011). Filmlerle Sosyoloji. (S. Ertekin, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Dursun, O. (2012). Türk Medyasının Sermaye Yapısı Ve Siyasal İktidarla İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-21.
 • Eco, U. (1976). A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press.
 • Gök, C. (2007). Sinema Ve Gerçeklik. Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 112-123.
 • Güllüoğlu, Ö. (2012). Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyonun Popüler Kültür Ürünlerini Benimsetme Ve Yayma İşlevi Üzerine Bir Değerlendirme.
 • Üşür, S. S. (1997). İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç Ve Hegemonyadan Söyleme. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Kırık, A. M. (2013). Sinemada Renk Ögesinin Kullanımı: Renk Ve Anlatım İlişkisi. 21. YüZyılda Eğitim ve Toplum, 2(6), 71-83.
 • Kolker, R. (1999). Film, Form And Culture. Boston: Mcgraw-Hill College.
 • Makal, O. (2008). Bertolt Brecht Ve Epik Kuram, Snemada Etkileri Üzerine. Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 40-71.
 • Mcgowan, T. (2007). The Real Gaze: Film Theory After Lacan. New York: State University Of New York Press.
 • Mcgowan, T., & Kunkle, S. (2004). Film Teorisinde Lacancı Psikanaliz. T. Mcgowan, & S. Kunkle (Dü) İçinde, Lacan Ve Çağdaş Sinema. İstanbul: Say Yayınları.
 • Mclellan, D. (2009). İdeoloji. (B. Yıldırım, Çev.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Mencütekin, M. (2014). Lacan Ve Sinema Sanatı. İstanbul: Arı Sanat Yayınevi.
 • Monaco, J. (2001). Bir Film Nasıl Okunur ? . İstanbul: Oğlak Bilimsel Kitaplar.
 • Parkan, M. (2004). Brecht Estetiği Ve Sinema (Cilt 1). İstanbul: Bordo Siyah Klasik Yayınlar.
 • Pavis, P. (2000). Gösterimlerin Çozümlemesi: Tiyatro-Mim-Dans-Dans Tiyatrosu-Sinema. (S. Aktaş, Çev.) Ankara: Dost Kitabevi.
 • Rushton, R., & Bettinson, G. (2010). What İs Film Theory? Berkshire: Mcgraw Hill.
 • Saygılı, N. (2006). İletişim Ve Kitle İletişimi. Girne: Girne Amerikan Üniversitesi.
 • Tarkovsky, A. (1992). Mühürlenmiş Zaman. (F. Ant, Çev.) İstanbul: Afa Yayıncılık.
 • Yılmaz, E. (1997). 1968 Ve Sinema. Ankara: Kitle Yayınları.
 • Yaylagül, L. (2006). Kitle İletişim Kuramları: Egemen Ve Eleştirel Yaklaşımları. Ankara: Dipnot Yayınları.

License

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.